Bouw- en Sloopafval

Alle afvalstromen

U kunt een bouw- en sloopafval (BSA) container huren voor bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden, voor bouwmaterialen zoals steen, hout en plastics. Bij Milieu Service Brabant huurt u goedkope Rolcontainers, Afzetcontainers, Semi - Ondergrondse containers en knapzakken. Niet alleen de beste keuze vanwege de lage prijs van de afvalcontainer, maar vooral omdat u als klant nog echt centraal staat. Onderstaand ziet u de te huren containers, flexibel te bestellen gecombineerd met een hoog professioneel serviceniveau.


Bouw- en sloopafval container

De gemengde afvalstroom welke vrij komt tijdens diverse werkzaamheden (zoals bouwwerkzaamheden, sloopwerken en renovatiewerkzaamheden) noemen we ook wel bouw- en sloopafval (BSA). Het is divers afval van verschillende materialen, welke vrij komen tijdens deze diverse werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld hout, metaal en beton. Bouw- en sloopafval mag gedeponeerd worden in een daarvoor bestemde bouw- en sloopafval container.

Opslaan van een bouw- en sloopafval in container

Begint u binnenkort met een bouw-, sloop- of renovatiewerk? Bij dit soort werkzaamheden komt veel divers afval vrij. Dit afval kan natuurlijk ergens opgeslagen worden om het vervolgens weg te brengen, maar om onnodig werk te besparen kunt u het beste een bouw- en sloopafval container huren. Door het huren (al dan niet voor een langere periode) van deze bouw- en sloopafvalcontainer, kan het vrijgekomen afval direct in de container gedeponeerd worden i.p.v. bijvoorbeeld in uw tuin, aanhanger of op uw bedrijfsterrein.

U hoeft dus bij het huren van onze bouw- en sloopafval container geen dubbel werk te verzetten, doordat u het maar één keer in uw hand heeft. Al het vrijgekomen bouwafval en sloopafval kan bij het huren van deze bouw container direct in de daarvoor bestemde container gedaan worden. Deze container bespaart u dus onnodig werk en dus ook tijd!

Wat mag er wel en niet in de bouw- en sloopafvalcontainer

Zoals reeds aangegeven komt er tijdens de werkzaamheden veel divers afval vrij, maar niet al het vrijgekomen afval mag in onze bouw- en sloopafval container gedeponeerd worden. Wat wel in deze container gedeponeerd mag worden is: metselwerkpuin, betonpuin, A/B-hout, kunststoffen, (ferro en non-ferro) metalen, papier en karton en restant bouw- en hulpmaterialen. Naast deze afvalstromen zijn er ook nog andere stromen welke vrij kunnen komen tijdens deze werkzaamheden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld dakafval (dakleer en dakgrind) en grond/zand. Voor deze stromen gelden aanvullende eisen, deze worden wel geaccepteerd, echter wel met een maximum van 10% van de container. Voor het (eventueel) vrijgekomen glas en C-hout geldt dat er een maximum van 2% gedeponeerd mag worden in de container.

Naast de afvalstromen welke wel geaccepteerd worden in de bouw- en sloopafval container, zijn er ook diverse stromen welke niet in de container gedaan mogen worden. Afvalstromen welke niet geaccepteerd worden in de container zijn: (klein) gevaarlijk afval, asbest, teerhoudend asfalt, schoorsteenpuin, roetresten, matrassen en isolatiematerialen. Een aantal van deze afvalstromen kunnen wel ingezameld worden, echter dient u hiervoor dan andere afzetcontainers te bestellen. Zie hiervoor de desbetreffende afvalstroom.