Puin

Bent u op zoek naar een puincontainer? Huur bij Milieu Service Brabant een container voor puin afvoeren. Een puincontainer is onder andere bedoelt voor het afvoeren van losse brokstukken van steen en beton. Dit puin komt vaak vrij tijdens verbouwingen. Bij Milieu Service Brabant zien wij puin niet als afval omdat we het duurzaam kunnen hergebruiken. Wij spreken dus van puinrecycling. Bekijk hieronder het overzicht van onze puincontainers.

Bekijk acceptatievoorwaarden

Acceptatievoorwaarden

Wat mag er wel in?
Eis
Metselwerkpuin
95%(m/m)
Betonpuin
Zuiver steenpuin
Wat mag er niet in?
Eis
Gasbeton / Gibo Blokken
<3%
Gips
<3%
Asfaltbeton
<3%
Dakgrind
<3%
Zand
<3%
Schoorsteen puin
0%
Asbesthoudend puin
0%
Overige afvalstoffen
0%

Puinrecycling door Milieu Service Brabant

Puin komt vaak vrij tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden. Onder puin verstaan wij losse brokstukken van onder andere steen en beton. Bij Milieu Service Brabant doen wij aan puinrecycling. Dit houdt in dat wij het ingezamelde puin ontdoen van vervuiling en vervolgens met een puinbreker breken tot puingranulaat. Puingranulaat wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe betonproducten, het aanleggen van wegen en meer. Wanneer u er voor kiest om uw puin af te laten voeren door Milieu Service Brabant gebeurt dit dankzij de puinrecycling op een duurzame en milievriendelijke manier. 

Let op, ondanks dat puin vaak vrijkomt tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden is een puincontainer niet gelijk aan een bouw- en sloopafvalcontainer. Voor een sloopafval en bouwafval container klikt u hier.

Puin afvoeren tijdens uw verbouwing

Het puin dat tijdens uw verbouwing vrij komt, neemt mogelijk veel ruimte in beslag. Wanneer u het bijvoorbeeld tijdelijk opslaat in uw huis of tuin, kan dit in de weg liggen voor andere werkzaamheden. Puin afvoeren tijdens uw verbouwing is daarom de oplossing. Door puin direct in een puincontainer te stoppen, heeft u het puin niet meer in huis. Dit ruimt een stuk sneller op dan wanneer u het eerst in huis opslaat. Wanneer de puincontainer vol zit, kunt u deze af laten voeren en indien nodig laten vervangen door een nieuwe puincontainer.

Wanneer u puin direct in een puincontainer gooit, hoeft u niet dubbel werk te verrichten. Hierdoor is het niet nodig om eerst van de plek waar u de sloopwerkzaamheden uitvoert, het puin te brengen naar de ruimte waar u al het puin opslaat en op een later moment naar een puincontainer. In plaats daarvan kunt u direct het puin afvoeren vanaf de plek van de werkzaamheden naar de container.

Dit mag in een puincontainer

Niet al het bouw- en sloopafval wordt geaccepteerd in een puincontainer. Puin komt misschien wel vrij tijdens deze werkzaamheden, maar dat betekent niet dat al het andere afval ook in deze container mag. Puin dat wel geaccepteerd wordt in een puincontainer is metselwerkpuin, betonpuin en zuiver steenpuin. Met deze drie soorten puin mag u uw puincontainer vullen. Voor de andere soorten afval welke vrijgekomen zijn tijdens uw bouw- en sloopwerkzaamheden dient u een bouw- en sloopafvalcontainer te huren. Deze containers kunt u ook via Milieu Service Brabant huren.

Kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval wordt geaccepteerd van de volgende materialen: gasbeton/gibo blokken, gips, asfaltbeton, dakgrind en zand. Deze materialen mogen in de puincontainer geplaatst worden, maar hier is wel een maximum aan gesteld. U mag maximaal 3% van deze materialen aan puin afvoeren in deze container. Schoorsteen puin, asbesthoudend puin en overige afvalstoffen worden niet geaccepteerd in een puincontainer.  

Inzameling van puinafval

De inzameling van puin vindt plaats via afzetcontainers. Deze containers variëren van 2 m3 tot en met 12 m3. Puin wordt op afroep ingezameld. Desgewenst kan de inzameling op vaste dagen plaatsvinden gedurende het project.

Aanleveren op de Schouwrooij 8 te Boxtel kan ook. Nog niet eerder bij ons aangeleverd? Geef van tevoren uw bedrijfsgegevens door en u ontvangt van ons een afvalstroomnummer.