Bouw- en Sloopafval

Bent u op zoek naar een bouwafval container? U kunt een bouw- en sloopafval container huren voor bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden. Bouw- en sloopafval wordt ook wel afgekort naar BSA. De bouw container is bedoeld voor bouwmaterialen zoals kunststoffen (plastic), steen, hout, ijzer, groenafval en gipsplaten. In welke maten u wat mag afvoeren met een bouw- en sloopafval container kunt u onder aan de pagina bij de acceptatievoorwaarden bekijken. Hieronder ziet u een overzicht van onze containers voor bouw- en sloopafval.

Bekijk acceptatievoorwaarden

Acceptatievoorwaarden

Wat mag er wel in?
Eis
Metselwerkpuin
Betonpuin
Gipsblokken
A- en B-Hout
Snoeihout
Kunststoffen
BigBags
Ferro en non-ferro metalen
Papier en karton
Folie
Restant bouw- en hulpmaterialen
Wat mag er niet in?
Eis
Dakafval(dakleer, -grind)
<10%
Grond/zand
<10%
Glas
<2%
C-hout
<2%
Gevaarlijk afval
0%
Asbest of daarop gelijkend materiaal
0%
Teerhoudend asfalt
0%
Isolatiematerialen
0%
Rubber
0%
Trespa
0%
Landbouwfolie
0%
Polyester
0%
Alle soorten banden
0%
Vervuild dakgrind
0%
Ontplofbare afvalstoffen
0%
Organisch afval
0%
Luiers en incontinentiemateriaal
0%
Vloeistoffen en vloeibaar afval
0%
Matrassen/bankstellen
0%

Bouwafval container huren bij Milieu Service Brabant

Tijdens bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden komt vaak veel afval vrij. Deze gemengde afvalstroom heet ook wel bouw- en sloopafval (BSA). Het is een samenstelling van verschillende materialen die vrij komen tijdens het bouwen, slopen of renoveren. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld beton, metaal en hout. Bouw- en sloopafval mag weggegooid worden in een bouw- en sloopafval container.

Let op: Wij hebben ook speciale puin containers. Komt er tijdens het bouwen, slopen en renoveren voornamelijk puinafval vrij? Bekijk dan onze puincontainers

Opslaan van sloopafval in container

Gaat u binnenkort beginnen met slopen? Bij sloopwerkzaamheden komt veel afval vrij. U kunt dit afval natuurlijk tijdelijk in een andere ruimte of de tuin opslaan, maar dit is niet altijd mogelijk. Om te voorkomen dat het afval in de weg ligt, kunt u beter een sloopafval container huren. De all-in prijzen van onze bouw containers zijn inclusief vier weken huur. Hierdoor kunt u voor dezelfde prijs vier weken lang de bouwafval container voor het huis zetten.

Daarnaast hoeft u geen dubbel werk te verzetten wanneer u direct een sloopafval container huurt. Zonder deze container stapelt u waarschijnlijk eerst het sloopafval in huis of in de tuin op en op een later moment brengt u het naar een bouwafval container. Wanneer u direct een bouw container huurt, kunt u meteen het bouwafval en sloopafval weggooien in de container. Het huren van een container scheelt u dus ook tijd en werk.

Dit mag o.a. in een bouw container

Niet al het afval dat vrijkomt tijdens bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden mag in de bouwafval container. Metselwerkpuin, betonpuin, A- en B-hout, kunststoffen, ferro en non-ferro metalen, papier en karton en restant bouw- en hulpmaterialen mogen in de bouw container weggegooid worden. Voor enkele soorten afval gelden aanvullende eisen. Dakafval (dakleer, - grind) en grond/zand wordt wel geaccepteerd, maar met een maximum van 10%. Glas en C-hout wordt eveneens geaccepteerd, maar met een maximum van 2%.

Ook zijn er afvalsoorten die niet geaccepteerd worden in een bouwafval containers. Denk hierbij o.a. aan: gevaarlijk afval, asbest, teerhoudend asfalt, schoorsteenpuin, roetresten, matrassen/bankstellen, vloeistoffen, ontplofbare afvalstoffen, kadavers en isolatiematerialen. Deze worden niet geaccepteerd. Voor enkele afvalsoorten geldt echter dat deze wel weggegooid mogen worden, maar hier zijn andere containers voor nodig.

Recycling van bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval wordt middels afval sorteerinstallaties gesorteerd in waardevolle stromen, zoals hout, metalen, plastics en zeefzand. Het gesorteerde afval wordt gerecycled wat ervoor zorgt dat uw afval op een duurzame en milieuvriendelijke manier verwerkt wordt. Het brandbare residu wordt verder opgewerkt tot een secundaire brandstof. Momenteel zijn we in staat om een groot percentage te hergebruiken. Vaak meer dan 75%.

Inzameling via bouwafval containers

De inzameling van BSA vindt plaats via afzetcontainers. Deze containers variëren van 2,5 m3 tot en met 40 m3. BSA wordt op afroep ingezameld. Desgewenst kan de inzameling op vaste dagen plaatsvinden gedurende het project.

Aanleveren op de Schouwrooij 8 te Boxtel kan ook. Nog niet eerder bij ons aangeleverd? Geef van tevoren uw bedrijfsgegevens door en u ontvangt van ons een afvalstroomnummer.