Gevaarlijk / Chemisch afval

Gevaarlijke stoffen bij bedrijven vraagt om verantwoorde afvoer. Het inzamelen met behulp van experts met hun noodzakelijk specifieke kennis ontzorgt u. Het team van Milieu Service Brabant is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de overheidsregulering voor het veilig ophalen, transporteren, verwerken en opslaan van gevaarlijke afvalstoffen.

Door het niet correct naleven van de vereiste strenge milieunormen kan uw bedrijf bij inspecties rekenen op hoge boetes. Milieu Service Brabant heeft de kennis en service in huis om u daarin te begeleiden en voert uw gevaarlijk afval op de correcte manier af.

Gevaarlijk afval afvoeren door specialisten

Elk bedrijf, elke organisatie en elk huishouden produceert gevaarlijk afval. Met 'gevaarlijk afval' bedoelen we alle afvalstoffen die bedreigend zijn voor mens & milieu. De overheid heeft daarom strenge wetten en richtlijnen opgesteld voor het veilig ophalen, transporteren, verwerken en opslaan van gevaarlijke afvalstoffen. Voor het omgaan met gevaarlijk afval is specifieke kennis essentieel. Dat geldt niet alleen voor het bedrijf dat gevaarlijk afval inzamelt en verwerkt, maar zeker ook voor alle medewerkers. Door onvolledige veiligheidsinstructies of - erger nog - onjuiste instructies loopt personeel gezondheidsrisico's.

Milieu Service Brabant heeft de juiste kennis van afvalstromen als Olie-, Water- en Slibmengsel (OWS), Bestrijdingsmiddelen, Lijmen, Verf- en inktresten en andere risicovolle vloeistoffen. Daarnaast richt Milieu Service Brabant zich ook op bedrijfsafhankelijke stromen als die van Medische centra, Laboratoria en Garages. U kunt er dus zeker van zijn dat wanneer u Milieu Service Brabant inschakelt voor gevaarlijk afval afvoeren, dat dit op een veilige en goede manier gaat.

Veel voorkomende gevaarlijk afvalstromen

Hieronder een overzicht van enkele veel voorkomende gevaarlijke en/of chemische afvalstromen:

 • Accu's, Batterijen
 • Bestrijdingsmiddelen
 • Brandstoffen; benzine, diesel
 • Fotografisch materiaal
 • Garage afval; oliefilters, luchtfilters, poetsdoeken, absorptiekorrels, remolie, etc.
 • Klein chemisch afval
 • Koelvloeistof
 • Laboratoriumafval
 • Lampen; TL-lampen, LED-lampen
 • Lijmen, harsen, kitten
 • Medisch afval
 • Afgewerkte olie
 • Olie-, water- en slibmengsel
 • Oplosmiddelen
 • Overig gevaarlijk afval
 • Schilders KCA; (lege) verfblikken, kwasten / rollers, latex, poetsdoeken, etc.
 • Slib
 • Spuitbussen
 • Vaste anorganische vloeistoffen
 • Vaste organische vloeistoffen
 • Verf- en inktresten
 • Vloeistoffen laag calorisch
 • Vloeistoffen hoog calorisch
 • Zuren

Kosten afvoer beperken en inzamelingsmiddelen

Met Milieu Service Brabant loopt u geen onveilige risico’s of vervelende sancties van de overheid. Maar ook op kostengebied staat u sterk: door de goede contacten met de verwerkingsbedrijven zijn de tarieven uitermate concurrerend. Hierdoor blijven de kosten voor het afvoeren van chemisch afval en ander gevaarlijk afval zo beperkt mogelijk.

Voor iedere gevaarlijk afvalstroom bestaat voorschreven emballage om de betreffende afvalstroom in te zamelen en te laten afvoeren. Hiermee kunnen we al het gevaarlijk / chemisch afval op uw locatie afvoeren. Enkele veel voorkomende inzamelingsmiddelen zijn:

 • 60 / 200 liter vloeistofvat
 • 60 / 200 liter dekselvat
 • 240 liter rolcontainer
 • 800 liter ASP-container
 • 1000 liter boxpallet
 • 1000 liter IBC vloeistoftank

Klein chemisch afval afvoeren

Voor iedere gevaarlijke afvalstroom bestaat voorschreven emballage om de betreffende stroom in te zamelen en te laten afvoeren. Zelfs als u weinig (klein) chemisch afval heeft, kunt u bij Milieu Service Brabant terecht voor bijvoorbeeld al uw kantoorafval als cartridges, batterijen en lampen.

Interesse in de uiteenlopende mogelijkheden?

Bel direct 0411 - 650 000 of geef het eenvoudig door via het contactformulier.