Gevaarlijk / chemisch afval

Chemisch afval

Gevaarlijke stoffen bij bedrijven vraagt om verantwoorde afvoer. Het inzamelen met behulp van experts met hun noodzakelijk specifieke kennis ontzorgt u. Het team van Milieu Service Brabant is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de overheidsregulering voor het veilig ophalen, transporteren, verwerken en opslaan van gevaarlijke afvalstoffen. Door het niet correct naleven van de vereiste strenge milieunormen kan uw bedrijf bij inspecties rekenen op hoge boetes. Milieu Service Brabant heeft de kennis en service in huis om u daarin te begeleiden en voert uw gevaarlijk afval op de correcte manier af.

Afvoeren gevaarlijk afval door specialisten

Voor het omgaan met gevaarlijk afval is specifieke kennis essentieel. Dat geldt niet alleen voor het bedrijf dat gevaarlijk afval inzamelt en verwerkt, maar zeker ook voor alle medewerkers. Door onvolledige veiligheidsinstructies of - erger nog - onjuiste instructies loopt personeel gezondheidsrisico's.

Milieu Service Brabant heeft de juiste kennis van afvalstromen als Olie-, Water- en Slibmengsel (OWS), Bestrijdingsmiddelen, Lijmen, Verf- en inktresten en andere risicovolle vloeistoffen. Daarnaast richt Milieu Service Brabant zich ook op bedrijfsafhankelijke stromen als die van Medische centra, Laboratoria en Garages.

Kosten afvoer beperkt

Met Milieu Service Brabant loopt u geen onveilige risico’s of vervelende sancties van de overheid. Maar ook op kostengebied staat u sterk: door de goede contacten met de verwerkingsbedrijven zijn de tarieven uitermate concurrerend. Hierdoor blijven de kosten voor het afvoeren van chemisch afval en ander gevaarlijk afval zo beperkt mogelijk.

Klein chemisch afval afvoeren

Voor iedere gevaarlijke afvalstroom bestaat voorschreven emballage om de betreffende stroom in te zamelen en te laten afvoeren. Zelfs als u weinig (klein) chemisch afval heeft, kunt u in de Milieu Service Brabant -Milieubox bijvoorbeeld al uw kantoorafval als Cartridges, Batterijen en Lampen kwijt.

Interesse in de uiteenlopende mogelijkheden? Of wilt u gewoon eens de befaamde Milieu Service Brabant -Milieubox proberen?

Bel direct 0411 - 650 000 of geef het eenvoudig door via het contactformulier.