Vetput

Putvet betreft het vet, dat gescheiden wordt in zogenaamde vetvangputten, die bij onder meer horecalocaties geplaatst zijn tussen de keuken en het riool. Om een goede werking te kunnen garanderen is het noodzakelijk de vetput regelmatig te laten ledigen en reinigen. Milieu Service Brabant helpt u hier graag bij.

Vetput legen

Putvet betreft het vet, dat gescheiden wordt in zogenaamde vetvangputten, die bij onder meer horecalocaties geplaatst zijn tussen de keuken en het riool. 
In de vetvangputten bevinden zich een aantal verticale schotten. Deze schotten zorgen ervoor dat slib, vet en water zich van elkaar scheiden. 
In het eerste gedeelte van de afscheider zal het slib naar de bodem zakken. Omdat het vet lichter is dan water zal het óp het water gaan drijven. Dit gebeurt in het tweede gedeelte van de afscheider. Tenslotte zal het water via een controleput worden afgevoerd naar het openbaar riool. De frequentie voor het ledigen van de vetafscheider is afhankelijk van de hoeveelheid water en vet wat over de afscheider geloosd wordt.

Om een goede werking te kunnen garanderen is het noodzakelijk de vetput regelmatig te laten ledigen en reinigen. 

Recycling

Het ingezamelde vet wordt samen met swill verwerkt in een vergister, waar biogas wordt opgewerkt. Na de vergisting wordt het overige materiaal gebruikt als meststof.