Restafval

U kunt bij ons diverse soorten containers huren voor restafval, dit biedt u een uitstekende oplossing om afvalkosten uit te sparen. Bij Milieu Service Brabant huurt u goedkope Rolcontainers, Afzetcontainers, Semi - Ondergrondse containers en Perscontainers. Niet alleen de beste keuze vanwege de lage prijs van de afvalcontainer, maar vooral omdat u als klant nog echt centraal staat. Onderstaand ziet u de te huren containers, flexibel en gecombineerd met een hoog professioneel serviceniveau.
Bekijk acceptatievoorwaarden

Pagina:
  1. 1
  2. 2

Acceptatievoorwaarden

Wat mag er wel in?
Eis
Alle voorkomende reststoffen welke na sortering niet recyclebaar zijn
90%(m/m)
Wat mag er niet in?
Eis
EPS/Tempex
<10%
C-hout
<2%
Asbest of asbestgelijkend materiaal
0%
Gevaarlijk afval zoals verfblikken, kitkokers, oliehoudend afval. Accu’s, etc.
0%
Slachtafval (kadavers)
0%
Alle soorten banden
0%
Drukhoudende materialen
0%
Afvalstoffen die licht ontvlambaar zijn
0%
Matrassen
0%
Steenachtige materialen (puin, beton etc.)
0%
Grond
0%
Teerhoudend asfalt
0%

Restafval container huren bij Milieu Service Brabant

Het is belangrijk om afval zo veel mogelijk te scheiden, maar toch bestaat er ook nog afval dat niet gescheiden aangeleverd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan theezakjes en koffiecups. Dit soort afval wordt restafval genoemd en kan verzameld worden in een restafval container.

Restafval wordt bij Milieu Service Brabant in dezelfde container verzameld als bedrijfsafval. Bedrijven produceren verreweg het grootste deel van de afvalberg. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 11 miljoen ton aan afval. Wij bieden een oplossing voor ieder bedrijf om op een deskundige manier afval in te zamelen en/of af te voeren.

Tip: Door zo veel mogelijk afval bij de bron te scheiden bespaart u op uw afvalkosten!

Restafval recycling? Wij komen uw restafval ophalen

Restafval en bedrijfsafval wordt verwerkt in de afvalenergiecentrales op diverse locaties in Nederland. Bij dit verbrandingsproces wordt duurzame energie, zoals elektriciteit, stoom en warmte gegenereerd. Na verwerking worden uit de bodemassen (de assen die overblijven na de verbranding) waardevolle materialen zoals metalen onttrokken. De minerale fractie wordt zoveel mogelijk als alternatieve bouwstof ingezet in de weg- en waterbouw.

Ruim assortiment aan restafval containers

Uw restafval kunt u door middel van een ruim assortiment aan inzamelingsmiddelen laten ophalen, via een vaste frequentie en op vaste dagen. U heeft de keuze uit een aanbod van rolcontainers, variërend van 240 liter tot en met 5000 liter, semi ondergrondse containers, variërend van 1750 liter tot en met 5000 liter of afzetcontainers variërend van 2 m3 tot en met 40 m3.

Aanleveren op de Schouwrooij 8 te Boxtel kan ook. Nog niet eerder bij ons aangeleverd? Geef van tevoren uw bedrijfsgegevens door en u ontvangt van ons een afvalstroomnummer.