Olie water slib afscheider

De overheid stelt strenge eisen aan het lozen van afvalwater dat verontreinigd is door slib en oliën. Garagebedrijven, wasstraten en andere ondernemingen in deze sector zijn dan ook verplicht een Olie/water/slib afscheider te plaatsen. We zijn u graag van dienst met advies, installatie, onderhoud, lediging, reiniging, inspectie en vervanging van deze afscheider.

Olie, Water, Slib afval scheiden

De overheid stelt strenge eisen aan het lozen van afvalwater dat verontreinigd is door slib en oliën. Garagebedrijven, wasstraten en andere ondernemingen in deze sector zijn dan ook verplicht een Olie/water/slib afscheider te plaatsen.

Deze wordt geïnstalleerd tussen het lozingspunt en het openbare riool. De olie/water/slib afscheider  is een speciaal geconstrueerde put gevuld met water. Hier wordt het olie/watermengsel uit de slibvangput gescheiden. 

De werking

Het gelijktijdig met de olie binnenstromende vervuilde water vermengt zich met het water in de olie/water/slib afscheider. De nog aanwezige fijne slibdeeltjes zinken naar de bodem. De olie verplaatst zich naar het wateroppervlak, waar het blijft drijven.

Het van olie en slib gescheiden afvalwater stroomt nu via een buis naar de controleput, waarna het water in het gemeenteriool wordt geloosd. In de olie-afscheider is een vlotter geplaatst, welke drijft op water (dus niet op olie). Deze vlotter is gekoppeld aan een waterafsluiter. Doordat de olielaag na verloop van tijd steeds verder aangroeit zal de druk op het water toenemen waardoor het waterniveau zakt. Zodra de maximale dikte van de olielaag is bereikt, drukt de vlotter de afsluiter dicht. Op deze wijze wordt voorkomen dat u een oliedoorslag krijgt in het gemeenteriool. Om dit te voorkomen is periodiek ledigen/reinigen noodzakelijk. 

We zijn u graag van dienst met advies, installatie, onderhoud, lediging, reiniging, inspectie en vervanging van deze afscheider.