Uw Brabantse afvalinzamelaar voor al uw afvalstromen

Milieu Service Brabant

Uw Brabantse afvalinzamelaar voor al uw afvalstromen: voor o.a. restafval, papier/karton, flessenglas middels rolcontainers of semi-ondergrondse containers.

Ook voor de inzameling van bouw- en sloopafval, puin, groenafval, hout, etc. hebben wij diverse (afzet)containers

Tot slot bent u ook voor de inzameling van gevaarlijk afval, vertrouwelijk papier, afgewerkt frituurvet of het ledigen van uw vetput en uw olie-, water- en slibput bij ons aan het juiste adres.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op via: 0411-650000 of via info@msb.nu.