Hout

U kunt hier de perfecte container huren voor het netjes afvoeren van houtafval bij zowel particulieren als het bedrijfsleven. Bij Milieu Service Brabant huurt u hiervoor goedkope afzetcontainers. Niet alleen de beste keuze vanwege de lage prijs van de afvalcontainer, maar vooral omdat u als klant nog echt centraal staat. Onderstaand ziet u de te huren containers, flexibel te bestellen gecombineerd met een hoog professioneel serviceniveau.
Bekijk acceptatievoorwaarden

Acceptatievoorwaarden

Wat mag er wel in?
Eis
Massief onbehandeld hout
99%(m/m)
Pallets, kisten, planken, e.d.
Sloophout
Spaanplaat en andere vezelplaten
Hard- en zachtboard
A-hout
B-hout
Tri- en multiplex
Wat mag er niet in?
Eis
Vezelplaat met cementspecie
<1%(m/m)
Rotan meubelen
Dukdalven
C-hout (aparte inzameling - gewolmaniseerd, gecreosoteerd of geïmpregneerd)
Snoeihout
Chemisch verontreinigd hout
Overige afvalstoffen niet zijnde hout

Houtcontainer

Houtafval komt voor bij particulieren, maar ook zeker in het bedrijfsleven. Hout wordt gebruikt in de bouw, bij woninginrichting en ook bij de productie van meubels, maar denk ook aan het gebruik als verpakkingsmateriaal, tuinaanleg en in de transportsector. Hout wordt onderverdeeld in drie categorieën, te weten: A-hout, B-hout en C-hout. Het A-hout is massief onbehandeld hout. B-hout is plaatmateriaal (zoals spaanplaat en MDF) en het beschilderde (behandelde) massieve hout. Het C-hout is gewolmaniseerd, gecreosoteerd of geïmpregneerd hout (bielzen, tuinschuttingen en al het andere verduurzaamde hout). Het vrijgekomen hout afval mag daarom gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde houtafvalcontainer.

Houtafval recycling

Begint u binnenkort met een bouw- of renovatiewerk? Bij dit soort werk komt vaak veel hout afval vrij. U kunt het houtafval natuurlijk tijdelijk ergens opslaan en wegbrengen, maar om te voorkomen dat het hout in de weg ligt, kunt u beter bij ons een houtcontainer huren. Doordat deze hout container voor een langere periode voor uw huis of bedrijf staat, kunt u het vrijgekomen houtafval direct in de container deponeren.

Het hout wordt gesorteerd op mogelijk aanwezige waardevolle stromen en grondstoffen, waarna het bij ons op locatie geshreddered wordt. Het overgrote deel van het verkleinde hout wordt gebruikt voor het opwekken van groene energie. Een klein deel wordt ingezet voor de productie van spaanplaten en pallets.

Wat mag er wel en niet in de houtcontainer

Niet al het vrijgekomen houtafval mag gedeponeerd worden in onze hout container. Wat wel in deze houtcontainer gedaan mag worden is: massief onbehandeld hout, pallets, meubels (kasten en tafels), kisten, planken, sloophout, spaanplaat, triplex, etc. Echter zijn er ook houtsoorten welke niet in een standaard houtcontainer gedeponeerd mogen worden. Denk hierbij aan vezelplaat met cementspecie, Rotan meubelen, dukdalven, C-hout, snoeihout en chemisch verontreinigd hout. Deze houtsoorten kunnen op een andere manier ingezameld worden, vraag hiervoor bij ons naar de mogelijkheden! Vanzelfsprekend mogen ook geen andere afvalstoffen naast hout in onze hout container gedaan worden, zie voor de juiste container de desbetreffende afvalstroom.

Inzamelingsmiddelen

De inzameling van hout vindt plaats via afzetcontainers. Deze containers variëren van 2,5 m3 tot en met 40 m3. Hout wordt op afroep ingezameld. Desgewenst kan de inzameling op vaste tijden en dagen plaatsvinden gedurende het project.


Aanleveren op de Schouwrooij 8 te Boxtel kan ook. Nog niet eerder bij ons aangeleverd? Geef van tevoren uw bedrijfsgegevens door en u ontvangt van ons een afvalstroomnummer.