Groenafval

U kunt hier een container huren voor groenafval (bioreststoffen) voor organische, composteerbare afvalstoffen uit huishoudens, tuinen, etc. Bij Milieu Service Brabant huurt u hiervoor goedkope afzetcontainers. Niet alleen de beste keuze vanwege de lage prijs van de afvalcontainer, maar vooral omdat u als klant nog echt centraal staat. Onderstaand ziet u de te huren containers, flexibel te bestellen gecombineerd met een hoog professioneel serviceniveau.
Bekijk acceptatievoorwaarden

Acceptatievoorwaarden

Wat mag er wel in?
Eis
Plantsoen- en groenafval
>95%(m/m)
Graszoden (max. 5 cm grond)
<20%(lading)
Wat mag er niet in?
Eis
Stronken(toeslag bij overschrijding)
<10%
Gras en bladafval
<5%
Grond
<5%
Andere afvalstoffen dan plantsoen- en groenafval
<1%

Groenafval container

Het groenafval en snoeihout zijn organische, composteerbare afvalstoffen die vrijkomen bij werkzaamheden in tuinen, plantsoenen, parken, langs wegbermen en dergelijke. Het vrijgekomen groen- en snoeihout afval mag daarom gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde groenafval container.

Groenafval recycling

Begint u binnenkort met het werken in een tuin, op een plantsoen of in een park? Dan is een afzetcontainer de ideale oplossing. Tegenwoordig ziet u vaak het vrijgekomen snoeihout of groenafval langs de weg liggen, waar het opgespaard wordt om het vervolgens te transporteren naar een verwerker. Met onze afzetcontainers is het opsparen langs de weg niet meer nodig en kan het direct in de container gedeponeerd worden. Wij verzorgen dan ook zelf het transport van deze groencontainer, zodat ook het groenafval direct gerecycled kan worden.

Milieu Service Brabant zamelt op diverse manieren het afval in, waaronder middels diverse grootte afzetcontainers. Het groenafval en snoeihout wordt verwerkt in gespecialiseerde composteringsinstallaties. Deze installaties zorgen ervoor dat het composteringsproces van groenafval tot compost versneld wordt door middel van beluchtingstechnieken. Compost vormt een natuurlijke voedingsbron voor onder meer de tuin- en akkerbouw.

Wat mag er wel en niet in de groencontainer

Niet al het vrijgekomen tuinafval mag gedeponeerd worden in een groenafval container. Wat wel in deze tuinafvalcontainer gedeponeerd mag worden zijn: plantsoen en groenafval, maar ook graszoden mogen hier in. Een kanttekening bij de graszoden is wel dat er maximaal 5 cm grond aan mag zitten en dat het minder dan 20% van de container betreft. Bij het werken in de tuin komen er ook andere afvalstromen vrij. Denk hierbij aan (boom)stronken, takken, gras & bladafval en grond. In principe mogen deze afvalstromen niet in onze groencontainer gedaan worden, maar Milieu Service Brabant keurt de lading niet per definitie af. Wanneer er minder dan 5% van de lading deze afvalstromen betreft dan wordt de container goedgekeurd.

Inzamelingsmiddelen

De inzameling van groenafval vindt plaats via afzetcontainers. Deze containers variëren van 2,5 m3 tot en met 40 m3. Groenafval wordt op afroep ingezameld. Desgewenst kan de inzameling op vaste dagen plaatsvinden gedurende het project.


Aanleveren op de Schouwrooij 8 te Boxtel kan ook. Nog niet eerder bij ons aangeleverd? Geef van tevoren uw bedrijfsgegevens door en u ontvangt van ons een afvalstroomnummer.