Elektronica

Met elektronica wordt bedoeld alle materialen die op elektriciteit werken. Eenvoudig gezegd dus alle apparaten waar een stekker aan zit. Zoals computers, laptops, servers, printers, telefoons, monitoren, toetsenborden en kabels, enz.

Verkopen en afvoeren van uw elektronica kan via ons WEEELABEX-gecertificeerd zusterbedrijf Holland Recycling.

Recycling

Elektronica wordt meestal middels shredders verkleind en vervolgens worden alle verschillende materialen middels scheidingstechnieken uit elkaar gehaald, zodat ze weer kunnen worden gerecycled. De zeer hoogwaardige elektronica of elektronica die te groot is om te shredderen wordt vaak handmatig ontmanteld in een speciaal ingerichte demontage werkplaats. Vervolgens worden de vrijkomende materialen gesorteerd en gerecycled.

Verkopen en afvoeren van uw elektronica kan via ons WEEELABEX-gecertificeerd zusterbedrijf Holland Recycling.

Acceptatievoorwaarden

De acceptatievoorwaarden voor deze afvalstroom zijn vastgelegd in het acceptatiereglement van ons zusterbedrijf Holland Recycling.

Inzamelingsmiddelen

De inzameling van elektronica vindt plaats via afzetcontainers. Deze containers variëren 2,5 m3 tot en met 40 m3. Elektronica wordt op afroep ingezameld. Desgewenst kan de inzameling op vaste tijden en dagen plaatsvinden gedurende het project. Op onze vestiging op de Schouwrooij 8 te Boxtel kunt u deze materialen zelf aanleveren.