Asbest

U kunt hier de perfecte container huren voor het verwijderen van asbest, gebruikt als dakplaat, in koelcellen, etc. inclusief een gesloten asbestzak. Bij Milieu Service Brabant huurt u hiervoor goedkoop de juiste afzetcontainer. Niet alleen de beste keuze vanwege de lage prijs van de afvalcontainer, maar vooral omdat u als klant nog echt centraal staat. Onderstaand ziet u de te huren container, flexibel te bestellen gecombineerd met een hoog professioneel serviceniveau.
Bekijk acceptatievoorwaarden

Acceptatievoorwaarden

Wat mag er wel in?
Eis
Asbesthoudende componenten, incl. aanhangend materiaal.
Asbestgelijkend materiaal
Wat mag er niet in?
Eis
Overig bouw- en sloopafval
<1%

Asbest verwijderen?

Heeft u asbest in uw huis, tuin of bedrijf? In het verleden werd asbest vooral gebruikt als hitte-/brandwerend materiaal. Asbest werd vaak verwerkt in dakplaten. Hierdoor komt dit materiaal vaak voor in opslagloodsen, maar ook in schuren. Naast dat asbest vaak voorkomt in dakplaten, komt asbest ook veel voor in koelcellen. Hier wordt het gebruikt om de hitte van de koelcompressor af te weren van de inhoud van de koelcel.

Asbest verwijderen? Controleer altijd eerst of dit nodig is en of je dit zelf mag doen. De overheid heeft regels opgesteld voor het verwijderen van asbest. Bekijk de website van de overheid voor meer informatie over asbest verwijderen.

Asbest inleveren voor recycling

Sinds 1 juli 1993 geldt in Nederland dat particulieren en bedrijven asbest niet mogen bewaren, bewerken, (her)gebruiken, importeren, opnieuw toepassen, verkopen of weggeven. De reden hiervoor is dat asbest gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid wanneer asbestvezels ingeademd worden. Asbest inleveren mag niet zomaar, hier zijn strenge regels voor opgesteld. Asbest inleveren voor recycling dient volgens de asbest-zorgvuldigheids-module te gebeuren.

Belangrijk om te benadrukken is dat het verwijderen en inleveren van asbest zeer zorgvuldig moet gebeuren. Wanneer asbesthoudend materiaal beschadigd, is de kans groot dat asbestvezels vrij komen. Wilt u liever niet zelf de asbest verwijderen of mag u zelf de asbest niet verwijderen volgens de wet? Schakel dan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in. Hierdoor weet u zeker dat het verwijderen en inleveren van asbest veilig gebeurt.

Asbest afvoeren in asbest container

Asbest afvoeren kan in een speciale asbest container van 15 m3. Deze afzetcontainer wordt voorzien van een speciale asbestzak. Bij het vervoeren van asbest is het verplicht dat dit in een gesloten zak gebeurt. Vandaar dat de asbestzak gesloten dient te worden voor transport. Wij zamelen uitsluitend asbest in via de speciale asbest container. Asbest wordt op afroep ingezameld. Desgewenst kan de inzameling op vaste dagen plaatsvinden gedurende het project.