U huurt hier een container voor al uw puin, zoals losse brokstukken van steen en beton. Bij Milieu Service Brabant huurt u goedkope Rolcontainers, Afzetcontainers, Semi - Ondergrondse containers en knapzakken. Niet alleen de beste keuze vanwege de lage prijs van de afvalcontainer, maar vooral omdat u als klant nog echt centraal staat. Onderstaand ziet u de te huren containers, flexibel en gecombineerd met een hoog professioneel serviceniveau.


Puin container

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden komt vaak ook puin vrij. Onder deze afvalstroom valt het vrijgekomen steen en beton. Wij als Milieu Service Brabant doen aan puinrecycling. Eventuele vervuiling op het puin wordt verwijderd om het vervolgens te kunnen breken tot puingranulaat. Dit wordt gedaan met onze eigen puinbreker op onze locatie. Puingranulaat wordt vervolgens gebruikt als grondstof voor nieuwe betonproducten, voor bijvoorbeeld het aanleggen van wegen.

Dit is géén container waar al het vrijgekomen afval in gedeponeerd mag worden, hiervoor dient u een bouw- en sloopafvalcontainer te bestellen. Voor een bouwafval en/of sloopafval container klikt u hier.

Afvoeren en recycling van puin

Het direct afvoeren van puin in de daarvoor bestemde puincontainer is de ideale oplossing. U hoeft dan namelijk het vrijgekomen puin niet (tijdelijk) op te slaan in uw tuin, elders in huis of op uw bedrijfsterrein. Het puin neemt dan dus geen onnodig ruimte in beslag en ligt dan ook niet in de weg. Ook ruimt dit een stuk sneller op. Indien de puin container gevuld is, kan deze afgevoerd worden of eventueel worden gewisseld voor een lege container.

Het direct deponeren van uw puin in de daarvoor bestemde puincontainer scheelt u dubbel werk. In plaats van het vrijgekomen puin elders op te slaan en vervolgens naar de juiste bestemming te brengen, kunt u het nu direct in deze puincontainer gooien. U kunt het puin nu dus direct afvoeren vanaf de plek van de werkzaamheden naar de desbetreffende container.

Wat mag er wel en niet in de puincontainer

Niet al het vrijgekomen afval wordt geaccepteerd in een puincontainer. Naast het puin komt er misschien wel meer afval vrij tijdens deze werkzaamheden. Niet al de andere vrijgekomen afvalstromen mogen in een puin container gedeponeerd worden. Metselwerkpuin, steen, stenen, steenachtige materialen, beton puin en zuiver steenpuin zijn de puinsoorten welke wel geaccepteerd worden in een puincontainer. Deze drie puinsoorten worden wel geaccepteerd in onze container.

Wat ook geaccepteerd wordt zijn de volgende kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval materialen: gasbeton/gibo blokken, gips, asfaltbeton, dakgrind en zand. Deze vrijgekomen stromen mogen ook in de puin container gedeponeerd worden, maar wel met een maximum van 3% van de container. Wat niet geaccepteerd wordt in een puincontainer is: schoorsteen puin, asbesthoudend puin en overige afvalstoffen, denk daarbij bijvoorbeeld aan hout, metalen, etc.