Gevaarlijk / Chemisch afval

Alle afvalstromen

Gevaarlijke stoffen bij bedrijven vraagt om verantwoorde afvoer. Het inzamelen met behulp van experts met hun noodzakelijk specifieke kennis ontzorgt u. Het team van Milieu Service Brabant is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de overheidsregulering voor het veilig ophalen, transporteren, verwerken en opslaan van gevaarlijke afvalstoffen. Meer informatie>