Hout

Alle afvalstromen

Hout afvoeren
Houtafval komt voor bij zowel particulieren als het bedrijfsleven. Het wordt gebruikt in de bouw, bij woninginrichting en o.a. bij de productie van meubilair. Maar denk ook aan gebruik als verpakkingsmateriaal, tuinaanleg en in de transportsector.
Hout wordt onderverdeeld in 3 categorieën: A, B en C-hout. Het A-hout is massief onbehandeld. B-hout is plaatmateriaal (bijv. spaanplaat of MDF) en het beschilderde (behandelde) massieve hout. Het C-hout is gewolmaniseerd, gecreosoteerd of geïmpregneerd (bielzen, tuinschuttingen en al het andere verduurzaamde hout).

Recycling
Het hout wordt gesorteerd op mogelijk aanwezige waardevolle stromen en grondstoffen, waarna het geshreddered wordt. Het overgrote deel van het verkleinde hout wordt gebruikt voor het opwekken van groene energie. Een klein deel wordt ingezet voor de productie van spaanplaten en pallets.

Inzamelingsmiddelen
De inzameling van hout vindt plaats via afzetcontainers. Deze containers variëren van 2m3 tot 40m3. Hout wordt op afroep ingezameld. Desgewenst kan de inzameling op vaste tijden en dagen plaatsvinden gedurende het project.
Aanleveren op de Schouwrooij 8 te Boxtel kan ook. Nog niet eerder bij ons aangeleverd? Geef van tevoren uw bedrijfsgegevens door en u ontvangt van ons een afvalstroomnummer.

Acceptatievoorwaarden

Wat mag er wel in?
Eis
Massief onbehandeld hout
99%(m/m)
Pallets, kisten, planken, e.d.
Sloophout
Spaanplaat en andere vezelplaten
Hard- en zachtboard
Tri- en multiplex
Wat mag er niet in?
Eis
Vezelplaat met cementspecie
<1%(m/m)
Rotan meubelen
Dukdalven
C-hout (aparte inzameling - gewolmaniseerd, gecreosoteerd of geïmpregneerd)
Snoeihout
Chemisch verontreinigd hout
Overige afvalstoffen niet zijnde hout

Vraag een vrijblijvende offerte aan

* Verplichte velden