Elektronica

Alle afvalstromen
Met elektronica wordt bedoeld alle materialen die op elektriciteit werken. Eenvoudig gezegd dus alle apparaten waar een stekker aan zit. Zoals computers, laptops, servers, printers, telefoons, monitoren, toetsenborden en kabels, enz.

Verkopen en afvoeren van uw elektronica kan via ons WEEELABEX-gecertificeerde zusterbedrijf Holland Recycling.