Restafval / Bedrijfsafval

Alle afvalstromen

Restafval bedrijfsafval container huren?
Bedrijven en de industrie produceren verreweg het grootste deel van de afvalberg. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 11 miljoen ton aan afval. Wij bieden een oplossing voor ieder bedrijf om op een deskundige manier afval in te zamelen en/of af te voeren.

Door zo veel mogelijk afval bij de bron te scheiden bespaart u op uw afvalkosten!

Recycling
Restafval en bedrijfsafval wordt verwerkt in de afvalenergiecentrales op diverse locaties in Nederland. Bij dit verbrandingsproces wordt duurzame energie, zoals elektriciteit, stoom en warmte gegenereerd. Na verwerking worden uit de bodemassen (de assen die overblijven na de verbranding) waardevolle materialen zoals metalen onttrokken. De minerale fractie wordt zoveel mogelijk als alternatieve bouwstof ingezet in de weg- en waterbouw.

Inzamelingsmiddelen
Uw bedrijfsafval kunt u door middel van een ruim assortiment aan inzamelingsmiddelen laten ophalen, via een vaste frequentie en op vaste dagen. U heeft de keuze uit een aanbod van rolcontainers, variërend van 240 liter tot en met 5000 liter, semi ondergrondse containers, variërend van 1750 liter tot en met 5000 liter of afzetcontainers variërend van 2m3 tot en met 40m3.
Aanleveren op de Schouwrooij 8 te Boxtel kan ook. Nog niet eerder bij ons aangeleverd? Geef van tevoren uw bedrijfsgegevens door en u ontvangt van ons een afvalstroomnummer.

Acceptatievoorwaarden

Wat mag er wel in?
Eis
Alle voorkomende reststoffen welke na sortering niet recyclebaar zijn
90%(m/m)
Wat mag er niet in?
Eis
EPS/Tempex
<10%
C-hout
<2%
Asbest of asbestgelijkend materiaal
0%
Gevaarlijk afval zoals verfblikken, kitkokers, oliehoudend afval. Accu’s, etc.
0%
Slachtafval (kadavers)
0%
Banden
0%
Matrassen
0%
Steenachtige materialen (puin, beton etc.)
0%
Grond
0%
Teerhoudend asfalt
0%

Vraag een vrijblijvende offerte aan

* Verplichte velden