Ontwikkelingen Recyclingbranche 2018

Geachte relatie,

Middels dit bericht willen wij u informeren over de ontwikkelingen in de recyclingbranche die van invloed zijn op de tarieven voor 2018.

De afgelopen jaren is er veel gebeurd binnen de afval- en recycling branche. In een relatief korte tijd zijn we binnen Nederland van een situatie met relatief veel overcapaciteit in de eindverwerking naar een situatie gegaan waar die eindverwerking vol zit.

Verbrandingsovens in Nederland hebben de afgelopen jaren enorme hoeveelheden buitenlands afval gecontracteerd om de ovens vol te krijgen. Nu ook de Nederlandse economie weer enkele jaren flink in de lift zit merken de Nederlandse afvalinzamelaars dat er meer tonnen vrijkomen vanuit de eigen markt. Nu ontstaat er een situatie waarbij, door de aantrekkende markt en de vele tonnen afval uit het buitenland, de tarieven voor de eindverwerking steeds verder opgedreven worden.

Milieu Service Brabant heeft op de meeste van deze ontwikkelingen tijdig actie ondernomen en heeft lange termijn afspraken gemaakt met onder andere verbrandingsovens en Kraftwerken in binnen- en buitenland. Daarmee ontkomen we helaas niet geheel aan de ontwikkelingen die gaande zijn, maar kunnen we de uitwerking wel beperken.

Verder zijn er factoren die de kostprijzen doen stijgen, welke niets te maken hebben met onze specifieke branche. Denk hierbij dan onder andere aan de stijging van de transportkosten in verband met de toenemende filedruk én van de cao-lonen. Volgens de NEA-index zullen de transportkosten met 4,2 % stijgen in 2018 en voor ons als werkgever stijgen de cao-lonen in drie jaar tijd met 10%, welke reeds ingegaan zijn op 1 juli 2017.

Bovengenoemde ontwikkelingen zorgen er dan ook voor dat wij onze verwerkingstarieven met gemiddeld 8% zullen moeten verhogen per 01 januari 2018. Dit geldt voornamelijk voor de tarieven van transport en voor de verwerkingstarieven van afval uit rolcontainers, perscontainers en ondergrondse containers.

Gelukkig hebben we door goede afspraken te maken met een andere dienstverlener ten behoeve van het ledigen van de vetput de prijzen hiervan niet hoeven te indexeren.

Indien u ook andere diensten en producten van ons afneemt vindt u de wijzigingen daarvoor in de eerstvolgende factuur.

Wij blijven investeren in ons wagenpark zodat we aan de steeds strenger wordende milieueisen kunnen blijven voldoen en zo de uitstoot van CO2 kunnen beperken.

Wij vertrouwen er dan ook op dat we u in 2018 weer naar uw volle tevredenheid van dienst kunnen zijn.