Gevaarlijk / Chemisch afval

Gevaarlijke stoffen bij bedrijven vraagt om verantwoorde afvoer. Het inzamelen met behulp van experts met hun noodzakelijk specifieke kennis ontzorgt u. Het team van Milieu Service Brabant is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de overheidsregulering voor het veilig ophalen, transporteren, verwerken en opslaan van gevaarlijke afvalstoffen.

Gevaarlijk afval afvoeren 

Elk bedrijf, elke organisatie en elk huishouden produceert gevaarlijk afval. Met 'gevaarlijk afval' bedoelen we alle afvalstoffen die bedreigend zijn voor mens & milieu. De overheid heeft daarom strenge wetten en richtlijnen opgesteld voor het veilig ophalen, transporteren, verwerken en opslaan van gevaarlijke afvalstoffen.

Voor het omgaan met gevaarlijk afval is veel specifieke kennis nodig. Dat geldt voor het bedrijf dat uw afval inzamelt en verwerkt, maar zeker ook voor uzelf en uw medewerkers. Door onvolledige veiligheidsinstructies of - erger nog - onjuiste instructies loopt uw personeel gezondheidsrisico's. En met het niet correct naleven van de vereiste strenge milieunormen kan uw bedrijf bij inspecties rekenen op hoge boetes. Wij hebben de kennis en service in huis om op een correcte manier uw gevaarlijk afval af te voeren.

Enkele veel voorkomende gevaarlijk afvalstromen zijn:
• Accu's, Batterijen
• Bestrijdingsmiddelen
• Brandstoffen; benzine, diesel
• Fotografisch materiaal
• Garage afval; oliefilters, luchtfilters, poetsdoeken, absorptiekorrels, remolie, etc.
• Klein chemisch afval
• Koelvloeistof
• Laboratoriumafval
• Lampen; TL-lampen, LED-lampen
• Lijmen, harsen, kitten
• Medisch afval
• Afgewerkte olie
• Olie-, water- en slibmengsel
• Oplosmiddelen
• Overig gevaarlijk afval
• Schilders KCA; (lege) verfblikken, kwasten / rollers, latex, poetsdoeken, etc.
• Slib
• Spuitbussen
• Vaste anorganische vloeistoffen
• Vaste organische vloeistoffen
• Verf- en inktresten
• Vloeistoffen laag calorisch
• Vloeistoffen hoog calorisch
• Zuren

Inzamelingsmiddelen

Voor iedere gevaarlijk afvalstroom bestaat voorschreven emballage om de betreffende afvalstroom in te zamelen en te laten afvoeren. Hiermee kunnen we al het gevaarlijk / chemisch afval op uw locatie afvoeren!

Enkele veel voorkomende inzamelingsmiddelen zijn:
• 60 / 200 liter vloeistofvat
• 60 / 200 liter dekselvat
• 240 liter rolcontainer
• 800 liter ASP-container
• 1000 liter boxpallet