Gevaarlijk / Chemisch afval

  • Offerte aanvragen
Alle afvalstromen

Gevaarlijk afval afvoeren
Elk bedrijf, elke organisatie en elk huishouden produceert gevaarlijk afval. Met 'gevaarlijk afval' bedoelen we alle afvalstoffen die bedreigend zijn voor mens & milieu. De overheid heeft daarom strenge wetten en richtlijnen opgesteld voor het veilig ophalen, transporteren, verwerken en opslaan van gevaarlijke afvalstoffen.

Voor het omgaan met gevaarlijk afval is veel specifieke kennis nodig. Dat geldt voor het bedrijf dat uw afval inzamelt en verwerkt, maar zeker ook voor uzelf en uw medewerkers. Door onvolledige veiligheidsinstructies of - erger nog - onjuiste instructies loopt uw personeel gezondheidsrisico's. En met het niet correct naleven van de vereiste strenge milieunormen kan uw bedrijf bij inspecties rekenen op hoge boetes. Wij hebben de kennis en service in huis om op een correcte manier uw gevaarlijk afval af te voeren.

Enkele veel voorkomende gevaarlijk afvalstromen zijn:
• Accu's en Batterijen
• Bestrijdingsmiddelen
• Fotografisch materiaal
• Garage afval
• Klein chemisch afval
• Laboratoriumafval
• Lampen
• Lijmen, harsen en kitten
• Medisch afval
• Olie
• Olie-, water- en slibmengsel
• Oplosmiddelen
• Overig gevaarlijk afval
• Slib
• Vaste anorganische vloeistoffen
• Vaste organische vloeistoffen
• Verf- en inktresten
• Vloeistoffen laag calorisch
• Vloeistoffen hoog calorisch
• Zuren

Inzamelingsmiddelen
Voor iedere gevaarlijk afvalstroom bestaat voorschreven emballage om de betreffende afvalstroom in te zamelen en te laten afvoeren. Hiermee kunnen we al het gevaarlijk / chemisch afval op uw locatie afvoeren!

Vraag een vrijblijvende offerte aan

* Verplichte velden